De rol van de gemeente Rotterdam in relatie tot het burgerinitiatief Hulp voor Thuis

Aan de ene kant kreeg dit burgerinitiatief in 2014 een eenmalige startsubsidie terwijl aan de andere kant de gemeente Rotterdam startte met de uitgifte van het bekende € 5,00 voucher.Zodoende beconcurreerde de gemeente dit jonge burgerinitiatief.

Tegenwerking vond Hulp voor Thuis ook van de uitkerende instanties die het vrijwilligerswerk op het kantoor van Hulp voor Thuis niet waardeerde als tegenprestatie voor de genen die een uitkering genieten.

Hulp voor Thuis ondervindt,net als vele andere soortgelijke organisaties, ook tegenwind van de instantie die de PGB’sverlenen aan mensen met een indicatie!

Immers in het PGB bedrag zit geen bedrag voor bemiddelingskosten!!