Huishoudelijke hulp en ondersteuning; Hulp voor Thuis Rotterdam

Hulp voor Thuis is een stichting die sinds 2014 bemiddelt tussen aanvragers van huishoudelijke hulp en ondersteuning en professionele huishoudelijke ondersteuners.

Onze overtuiging

De stichting werkt vanuit de overtuiging dat een goede professionele huishoudelijke hulp en ondersteuning een voorwaarde is om zelfstandig te kunnen wonen, met name voor ouderen. De stichting is werkzaam in Rotterdam.
Tevens is de stichting van mening dat er behoefte is aan een vaste huishoudelijke ondersteuner en dat de klant en de ondersteuner zelf moeten kunnen bepalen wat de werkzaamheden zijn en op welk tijdstip de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Bemiddelingsbureau

Om dit mogelijk te maken heeft de stichting een bemiddelingsbureau, bestaande uit vrijwilligers, die bemiddelen tussen de klant en de ondersteuner. Bij ziekte of afwezigheid van de ondersteuner wordt vervanging geregeld.
De stichting is onafhankelijk en werkt zonder overheidsgelden en zonder indicatiestelling. Iedereen die behoefte heeft aan huishoudelijke hulp en ondersteuning is welkom. De inzet van de ondersteuners kan ook verlichting betekenen voor mantelzorgers.

De stichting is niet winst beogend en kan de dienst bieden voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs van € 15,= per uur, waarvan € 12,= bestemd is voor de ondersteuner en € 3,= voor kantoorkosten.
N.B. Ook nieuwe ondersteuners zijn welkom.
Sinds kort verzorgt Hulp voor Thuis ook yoga lessen.