• Klant is koning
  • Lage prijzen
  • Betrouwbare hulp

Kosten

De kosten van een schoonmaakster via Stichting Hulp voor Thuis zijn 16 euro per uur. Dit bedrag bestaat uit 13 euro voor de huishoudelijke hulp en 3 euro kantoorkosten. Als stichting zijn wij namelijk verantwoordelijk voor de doorbetaling van de huishoudelijke ondersteuners bij langdurige ziekte conform de regeling "De Witte Werkster".

"Bij het uurtarief van 13 euro dat u aan de schoonmaakster betaalt, zit alles inbegrepen."

U betaalt verder geen eenmalige inschrijvingskosten of bemiddelingskosten. Alleen wanneer u eenmalig een werkster nodig heeft, rekenen wij 6,5 euro kantoorkosten in plaats van 3 euro.

Wilt u stoppen met de huishoudelijke hulp, geeft u dit dan een maand van te voren schriftelijk aan ons door.

Aanmelden voor hulp in huis
kosten-hulp-voor-thuis.png

Beeldmerk - Stichting Hulp voor Thuis

Klant is koning-StichtingHulpVoorThuis.svg

Klant is koning

Wekelijks schoonmaken, samen boodschappen doen of een eenmalige voorjaarsschoonmaak? Als klant bepaalt u wat er gebeurt, voor hoe lang en hoe vaak.

Altijd dezelfde huishoudelijke hulp-StichtingHulpVoorThuis.svg

Lage prijzen

Met een prijs van 16 euro per uur maakt Stichting Hulp voor Thuis huishoudelijke hulp betaalbaar voor iedereen.

Continuïteit-StichtingHulpVoorThuis.svg

Betrouwbare hulp

Als bemiddelaar in huishoudelijke hulp in Rotterdam zorgen wij voor betrouwbare en doorlopende ondersteuning, ook bij ziekte of vakantie.

pgb-kosten-hulp-voor-thuis.png

"Ook met een persoonsgebonden budget kunt u bij ons terecht."

PGB

Ook met een persoonsgebonden budget kunt u bij ons terecht. Wij wijzen u er graag op dat u niet de volledige kosten voor de huishoudelijke hulp vergoed krijgt. Vanuit het PGB kunt u alleen de kosten voor de huishoudelijke hulp financieren. De kantoorkosten van 3 euro per uur vallen niet onder het PGB en betaalt u dus zelf.

De Stichting Hulp voor Thuis biedt hulp op basis van het PGB-WMO. Dit is een PGB voor hulp in en om het huis zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Als u een PGB-WMO heeft, dan kunt u de factuur van uw hulp doorsturen naar de Sociale Verzekeringsbank. Die betaalt de factuur aan uw hulp voor zover uw budget dit toelaat. Het is belangrijk dat u een correcte overeenkomst met uw hulp heeft.

Uw contactpersoon bij Hulp voor Thuis kan u helpen met het opstellen van de juiste overeenkomst. Zorg dat u een overeenkomst heeft met uw eigen hulp en stuur deze op naar de Sociale Verzekeringsbank: 

Servicecentrum PGB 
Postbus 8038
3503 RA, Utrecht

Als u nog vragen heeft, belt u dan met Hulp voor Thuis 010 - 223 11 46 of de Sociale Verzekeringsbank 030 - 264 82 00.

Scroll naar boven